„Chlebem i solą” to pierwotnie oddolna i nieformalna inicjatywa, która służy wspieraniu i inicjowaniu działań na rzecz poprawy losów uchodźców w Polsce i Europie. Szerzy świadomość na temat losu uchodźców i imigrantów – przede wszystkim w Polsce i Europie. Stara się wpływać na politykę migracyjną, walczyć z ksenofobią, stereotypami i ignorancją. Więcej o naszej działalności możesz dowiedzieć się na fan page’u.