KIK, czyli “Klub Inteligencji Katolickiej” to stowarzyszenie osób, które chcą świadomie przeżywać swoje powołanie katolików świeckich. Od 1956 r. działa w 4 głównych obszarach: formacji, aktywności społecznej, wychowania oraz kultury. Stara się tworzyć przestrzeń dialogu, (w tym ekumenicznego i międzyreligijnego) oraz swobodnej wymiany myśli i poglądów. Tworzy środowisko, w którym dba o relacje i wzajemne zrozumienie. Więcej informacji o działalności Klubu.