Każdego roku kilka tysięcy osób ubiega się w polskich urzędach o objęcie ochroną międzynarodową, w tym o nadanie statusu uchodźcy. Za wieloma z tych wniosków stoją dramatyczne historie prowadzące do podjęcia decyzji o porzuceniu dotychczasowego życia i ucieczce ze swojego kraju.

Trudności osób szukających schronienia w naszym kraju nie kończą się jednak po przyznaniu im ochrony międzynarodowej. Uchodźcy, którzy mieszkają w Polsce muszą mierzyć się z wieloma trudnościami i wyzwaniami: nieznajomością języka, trudnością w znalezieniu pracy i mieszkania, brakiem rozeznania w polskim systemie prawnym.

Poznaj lepiej sytuację uchodźców w Polsce na www.uchodzcy.info